Журнал засідання Ради Міністрів Української Держави щодо асигнування Міністру внутрішніх справ кредиту в розмірі 10 мільйонів карбованців на видачу авансів губерніальним і повітовим старостам. 14 травня 1918 р.

Журнал засідання Ради Міністрів Української Держави щодо асигнування Міністру внутрішніх справ кредиту в розмірі 10 мільйонів карбованців на видачу авансів губерніальним і повітовим старостам. 14 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту