Закон Української Держави про перейменування губерніальних і повітових комісарів і їх помічників. 16 травня 1918 р.

Закон Української Держави про перейменування губерніальних і повітових комісарів і їх помічників. 16 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 255. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту