Ескіз Українського Військово-морського прапору. 1918 р.

Ескіз Українського Військово-морського прапору. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3198. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту