Листівки «День Національного Фонду». 20-22 травня 1917 р.

Листівки «День Національного Фонду». 20-22 травня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 10-11

Leave a Comment

Перейти до вмісту