Звернення Комітету Національного фонду при Українській Центральній Раді про пожертвування одноденного заробітку на розбудову України. Травень 1917 р.

Звернення Комітету Національного фонду при Українській Центральній Раді про пожертвування одноденного заробітку на розбудову України. Травень 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 77. Арк. 66

Leave a Comment

Перейти до вмісту