Дислокаційна відомість і бойовий склад частин Галицької армії. 1919 р.

Дислокаційна відомість і бойовий склад частин Галицької армії. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 2. Спр. 57. Арк. 1 зв., 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту