Лист-вітання Адміністрації Президента Чехословацької Республіки Ректорові Української господарської академії в ЧСР зі святом відкриття. 23 жовтня 1922 р.

Лист-вітання Адміністрації Президента Чехословацької Республіки Ректорові Української господарської академії в ЧСР зі святом відкриття. 23 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 127. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту