Лист Управління Києво-Софійського Митрополичого будинку до Міністерства ісповідань про збитки, завдані Митрополичому будинку під час більшовицької навали в січні 1918 р. 2 вересня 1918 р.

Лист Управління Києво-Софійського Митрополичого будинку до Міністерства ісповідань про збитки, завдані Митрополичому будинку під час більшовицької навали в січні 1918 р. 2 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 180. Арк. 17 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту