Офіційне запрошення для італійського консула К. Фішмана. Грудень 1918 р.

Офіційне запрошення для італійського консула К. Фішмана. Грудень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту