Довідка про кількість осіб, які навчалися в Харківському технологічному інституті (станом на 24 вересня 1918 р.).

Довідка про кількість осіб, які навчалися в Харківському технологічному інституті (станом на 24 вересня 1918 р.).

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 362. Арк. 129

Leave a Comment

Перейти до вмісту