Реєстр установ Державного контролю. [1918 р.].

Реєстр установ Державного контролю. [1918 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3325. Оп. 3. Спр. 2. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту