Телеграма про епідемії іспанки та холери в Сквирському повіті Київської губернії. 28 вересня 1918 р.

Телеграма про епідемії іспанки та холери в Сквирському повіті Київської губернії. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 99

Leave a Comment