Оповіщення Управи Тарнівського відділу Товариства допомоги біженцям з України до біженців про надання заяв щодо потреб у дровах та вугіллі. 17 серпня 1922 р.

Оповіщення Управи Тарнівського відділу Товариства допомоги біженцям з України до біженців про надання заяв щодо потреб у дровах та вугіллі. 17 серпня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3637. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту