Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про нагородження артиста і режисера О. С. Курбаса званням народного артиста еспубліки». 08 серпня 1925 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про нагородження артиста і режисера О. С. Курбаса званням народного артиста еспубліки». 08 серпня 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3815. Арк. 76

Leave a Comment