Обіжник Українського телеграфного агентства № 225 з інформаційним повідомленням про лист Гетьмана всієї України Павла Скоропадського, який був заслуханий на засіданні Ради Міністрів Української Держави 16 жовтня 1918 р.

Обіжник Українського телеграфного агентства № 225 з інформаційним повідомленням про лист Гетьмана всієї України Павла Скоропадського, який був заслуханий на засіданні Ради Міністрів Української Держави 16 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 301. Арк. 162

Leave a Comment

Перейти до вмісту