Закон Української Держави про відстрочку призову новобранців у 1918 році. 14 листопада 1918 р.

Закон Української Держави про відстрочку призову новобранців у 1918 році. 14 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 150. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту