Закон Української Держави про порядок придбання коней на потреби Української Армії та про асигнування в розпорядження Військового міністра 30150000 карбованців на купівлю 24000 коней. 14 листопада 1918 р.

Закон Української Держави про порядок придбання коней на потреби Української Армії та про асигнування в розпорядження Військового міністра 30150000 карбованців на купівлю 24000 коней. 14 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 207. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту