Лист організаційного комітету Студентського куреня Українських січових стрільців Міністерству військових справ УНР щодо розформування куреня. 25 березня 1918 р.

Лист організаційного комітету Студентського куреня Українських січових стрільців Міністерству військових справ УНР щодо розформування куреня. 25 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 100

Leave a Comment

Перейти до вмісту