Контракт з Федором Терещенком на виготовлення і поставку Повітроплавній частині Головного управління Генерального штабу двох двомісних аеропланів покращеної системи «Моран-Сольньє» та двох причепів для їх транспортування. 31 грудня 1913 р.

Контракт з Федором Терещенком на виготовлення і поставку Повітроплавній частині Головного управління Генерального штабу двох двомісних аеропланів покращеної системи «Моран-Сольньє» та двох причепів для їх транспортування. 31 грудня 1913 р.

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1418. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту