Ескізи моноплану №1 системи Ф.Ф. Терещенка. Київ, 1909 р.

Ескізи моноплану №1 системи Ф.Ф. Терещенка. Київ, 1909 р.

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1661. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту