Текст присяги Українських Народних Республіканських Військ (додаток до наказу Головної Команди Військ УНР від 4 жовтня 1919 р. ч. 194).

Текст присяги Українських Народних Республіканських Військ (додаток до наказу Головної Команди Військ УНР від 4 жовтня 1919 р. ч. 194).

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 49 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту