Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра народного здоров’я й опікування 500000 карбованців на негайні заходи перестереження та боротьби з пошесними хворобами на лініях залізниць. 15 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування в розпорядження Міністра народного здоров’я й опікування 500000 карбованців на негайні заходи перестереження та боротьби з пошесними хворобами на лініях залізниць. 15 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 166. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту