Наказ по Генеральному штабу УНР (ч. 102) про передавання документів до Військово-історичного архіву при Генеральному штабі. 4 листопада 1920 р.

Наказ по Генеральному штабу УНР (ч. 102) про передавання документів до Військово-історичного архіву при Генеральному штабі. 4 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 142

Leave a Comment

Перейти до вмісту