Уповноваження, видане управою Українського громадського комітету М. Обідному для організації Українського музею-архіву в Празі. 2 жовтня 1923 р.

Уповноваження, видане управою Українського громадського комітету М. Обідному для організації Українського музею-архіву в Празі. 2 жовтня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 100

Leave a Comment

Перейти до вмісту