Записка президії Ради військових депутатів Київської округи про скликання комісії для забезпечення прав населення та припинення бою. 21 грудня 1918 р.

Записка президії Ради військових депутатів Київської округи про скликання комісії для забезпечення прав населення та припинення бою. 21 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 2а. Арк. 97

Leave a Comment

Перейти до вмісту