Рапорт командира 1-го куреню 56-го Немирівського [полку] Головному Отаману військ УНР з проханням про грошову допомогу для лікування після поранення. З резолюцією С. Петлюри. 12 травня 1919 р.

Рапорт командира 1-го куреню 56-го Немирівського [полку] Головному Отаману військ УНР з проханням про грошову допомогу для лікування після поранення. З резолюцією С. Петлюри. 12 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 60

Leave a Comment