Доповідь Ялтинського повітового військового начальника отаману Одеської місцевої бригади про невизначеність його становища в умовах діяльності Кримського уряду. 18 липня 1918 р.

Доповідь Ялтинського повітового військового начальника отаману Одеської місцевої бригади про невизначеність його становища в умовах діяльності Кримського уряду. 18 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 153. Арк. 38 зв.

Leave a Comment