Лист Українського військового генерального комітету при УЦР Раді військових депутатів при УЦР про встановлення чергувань на станції Київ-І для зустрічі українських ешелонів і протидію пропаганді. 22 червня 1917 р.

Лист Українського військового генерального комітету при УЦР Раді військових депутатів при УЦР про встановлення чергувань на станції Київ-І для зустрічі українських ешелонів і протидію пропаганді. 22 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 6

Leave a Comment