Відозва виконкому Херсонської української військової громади до українців вояків Херсонського гарнізону про припинення відправлення українців на фронт. 19 червня 1917 р.

Відозва виконкому Херсонської української військової громади до українців вояків Херсонського гарнізону про припинення відправлення українців на фронт. 19 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 34зв.

Leave a Comment