Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування на утримання персонального складу Штабу Гетьмана всієї України. 19 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування на утримання персонального складу Штабу Гетьмана всієї України. 19 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 165. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту