Рапорт командира Куреня Низових запорожців до командира ІІ-ї бригади про бажання старшин і козаків пов’язати назву куреня з історичними фактами. 10 квітня 1921 р.

Рапорт командира Куреня Низових запорожців до командира ІІ-ї бригади про бажання старшин і козаків пов'язати назву куреня з історичними фактами. 10 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 118

Leave a Comment

Перейти до вмісту