Заява О. Топачівського до Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні з проханням надіслати кошти від Американської адміністрації допомоги його родичам в Україні. 2 грудня 1922 р.

Заява О. Топачівського до Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні з проханням надіслати кошти від Американської адміністрації допомоги його родичам в Україні. 2 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту