“Рішительні пункти”, надані російським урядом гетьманові Данилові Апостолу у відповідь на його петицію про відновлення державних прав України. 22 серпня 1728 р.

“Рішительні пункти”, надані російським урядом гетьманові Данилові Апостолу у відповідь на його петицію про відновлення державних прав України. 22 серпня 1728 р.

ЦДІАК України, ф. 222, оп. 2, спр. 12 б, арк. 172 зв.-173. Копія XVIII ст. Мова староукраїнська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту