Лист Головного контролера М. Студницького до Генерального контролера про підпорядкування Контролю Миколаївського військового порту Контролю портів північно-західної частини Чорного моря. 23 травня 1918 р.

Лист Головного контролера М. Студницького до Генерального контролера про підпорядкування Контролю Миколаївського військового порту Контролю портів північно-західної частини Чорного моря. 23 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту