Лист Генерального консульства Української Держави в Петрограді до Управління Петроградської міської телефонної мережі щодо перенесення телефонного апарату в квартиру О. П. Скоропадської, де розміщувалось консульство. 12 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 6.

Лист Генерального консульства Української Держави в Петрограді до Управління Петроградської міської телефонної мережі щодо перенесення телефонного апарату в квартиру О. П. Скоропадської, де розміщувалось консульство. 12 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 92. Арк. 6.

Leave a Comment

Перейти до вмісту