Постанова Ради Міністрів про асигнування в розпорядження Міністра народної освіти та мистецтва 869216 карбованців 69 копійок на утримання Української Академії наук в Києві. 13 листопада 1918 р.

Постанова Ради Міністрів про асигнування в розпорядження Міністра народної освіти та мистецтва 869216 карбованців 69 копійок на утримання Української Академії наук в Києві. 13 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту