Про звертання Української Центральної Ради українською мовою і утворення Національного фонду — з протоколу засідання УЦР. 12 березня 1917 р.

Про звертання Української Центральної Ради українською мовою і утворення Національного фонду — з протоколу засідання УЦР. 12 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 109

Leave a Comment

Перейти до вмісту