Лист та відомість Кіоску м. Єнакієво Міністерству шляхів з проханням вислати українські книжки та київські газети. 25-26 грудня 1918 р.

Лист та відомість Кіоску м. Єнакієво Міністерству шляхів з проханням вислати українські книжки та київські газети. 25-26 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту