Лист Міністра народної освіти УД М. Василенка завідувачу Головного управління мистецтва та національної культури П. Дорошенку з побажанням незалежності в роботі. 18 липня 1918 р.

Лист Міністра народної освіти УД М. Василенка завідувачу Головного управління мистецтва та національної культури П. Дорошенку з побажанням незалежності в роботі. 18 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту