Про прийняття до громадянства України М. Плав’юка. З Указу Президента України. 18 травня 1993 р.

Про прийняття до громадянства України М. Плав'юка. З Указу Президента України. 18 травня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 148. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту