Грамота про складення повноважень і припинення діяльності Державного центру Української Народної Республіки в екзилі. 22 серпня 1992 р.

Грамота про складення повноважень і припинення діяльності Державного центру Української Народної Республіки в екзилі. 22 серпня 1992 р.

ЦДАЗУ. Ф. 35. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту