Про обрання президії Професорської ради Української господарської академії у складі ректора, проректора і секретаря Ради. З протоколу першого засідання Ради. 28 квітня 1922 р.

Про обрання президії Професорської ради Української господарської академії у складі ректора, проректора і секретаря Ради. З протоколу першого засідання Ради. 28 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту