Наказ Військовому міністерству УНР ч. 30 про дотримання військових звичаїв. 12 лютого 1918 р.

Наказ Військовому міністерству УНР ч. 30 про дотримання військових звичаїв. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту