Ключ для шифрування та дешифрування інформації (літера «Г») Військовим міністерством УНР, виготовлений начальником зв’язку Головного управління Генерального штабу. 25 лютого 1919 р.

Ключ для шифрування та дешифрування інформації (літера «Г») Військовим міністерством УНР, виготовлений начальником зв’язку Головного управління Генерального штабу. 25 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту