Звернення чеських громадських і наукових діячів до Головної руської ради у Львові про об’єднання слов’янських народів та підготовку слов’янського з’їзду у м. Празі. Прага, 1 травня 1848 р.

Звернення чеських громадських і наукових діячів до Головної руської ради у Львові про об’єднання слов’янських народів та підготовку слов’янського з’їзду у м. Празі. Прага, 1 травня 1848 р.

ЦДІАЛ України, ф. 180, оп. 1, спр. 21, арк. 5. Оригінал друкований. Мова польська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту