Копія протоколу таємної угоди Української Народної Республіки з Австро-Угорщиною про утворення з Галичини та Буковини окремого коронного краю в складі Австро-Угорської імперії, 9 лютого 1918 р.

Копія протоколу таємної угоди Української Народної Республіки з Австро-Угорщиною про утворення з Галичини та Буковини окремого коронного краю в складі Австро-Угорської імперії, 9 лютого 1918 р.

ЦДАВО України, ф.2592, оп.1, спр.90, арк.1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту