Розписка Софії Русової про передавання документів у власність Українського історичного кабінету. 4 червня 1934 р.

Розписка Софії Русової про передавання документів у власність Українського історичного кабінету. 4 червня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 182.

Leave a Comment

Перейти до вмісту