20-4778-3-37-052_1.jpg

Лист Державного комітету Української РСР по екології і раціональному природокористуванню до Держагропрому Української РСР щодо знешкодження заборонених та непридатних до використання пестицидів. 27 червня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 37. Арк. 52.

Leave a Comment

Перейти до вмісту