Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України». 10 грудня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради України «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України». 10 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4732. Арк. 72

Leave a Comment

Перейти до вмісту