Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру про виключення юнака Томашевського з кінного дивізіону Спільної юнацької школи за крадіжку хліба у товариша. 13 квітня 1922 р.

Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру про виключення юнака Томашевського з кінного дивізіону Спільної юнацької школи за крадіжку хліба у товариша. 13 квітня 1922 р.

ЦДАВО Україна. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 302. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту